Varför Modingarna?


Min fyraårings förskola använde en fin, men gammal alfabetsramsa där mamma stod i köket och pappa kom hem och gav order. Jag kände inte att budskapen hängde med riktigt i dagens syn på vad vi ska förmedla till våra barn, i fråga om könsroller och värderingar. Särskilt inte när det handlar om att nöta in alfabetet, som sitter hela livet. Samtidigt hade inte förskolan några bra alternativ att tillgå. 

Sagt och gjort, jag skrev en egen, normmedveten alfabetsramsa. I arbetet har jag utgått ifrån Skolverkets läroplaner för förskolan och diskrimineringsgrunderna och försökt vara så medveten som möjligt i alla delar, i både bild, text, ordval och medarbetare. 

Den första tanken var att skapa en bok, men vi lär oss att skriva och läsa på så många sätt idag, så det är bara naturligt att låta Modingarna växa på alla sätt som går. Det är viktigt för mig att arbeta hållbart både miljömässigt och i relationer, både inom arbetsteamet och ut mot kunder och återförsäljare. 

Min vision med Modingarna är att förbättra världen, genom att förbättra barns tillvaro. 

Annelie Salminen
Västerås i november 2014