Teckenspråk

Megavega sjunger med tecken

Alfabetssången Modingarna och alfabetet på teckenspråk är inspelad av Mega Vega och finns även i den interaktiva bokappen.

I appen finns även möjlighet att träna handalfabetet samtidigt som bokstävernas namn hörs.

Handalfabetet är framtaget av SDR, Sveriges dövas riksförbund. 

Teckenspråksfilm: Vega Ranstam, MegaVega
Filmredigering: Igor Isaksson, Yetobi
Författare och producent: Annelie Salminen, AS Förlag