Workshops för barn

En kreativ workshop där vi utforskar materialet och fördjupar oss med hjälp av rörelser, färg, bokstäver och musik, i ett av tre normmedvetna teman:

  • kroppen och känslor
  • familj
  • bokstäver
Genomförs tillsammans med författaren, en medföljande barnskötare som är utbildad i materialet, och barnens egna pedagoger. Allt material ingår. 


Passar mycket bra till Skapande Skola-projekt, och kombineras med fördel med en föreläsning för personalen och en workshop för vårdnadshavare.

Tidsåtgång: 45-60 minuter med barnen
Förberedelse: 20 minuter
Städning: 30 minuter